Onze vereniging wordt de “Royal Ancient Ford Club of Belgium” genoemd, afgekort RAFCB en werd in 1972 opgericht door een aantal enthousiastelingen.

De RAFCB wil, zoals de naam al zegt, een plek zijn waar eigenaars van Ford oldtimers maar ook iedereen die hierin interesse toont, zich kunnen verenigen.

Volgens de statuten van onze VZW heeft “de vereniging tot doel het verenigen van eigenaars van vooroorlogse Ford autovoertuigen (geproduceerd voor 1940) aangevuld met het type Mustang. Onder de naam Ford zijn begrepen alle producten gebouwd door de Ford Motor Company USA of haar filialen wereldwijd. De vereniging verenigt ook alle personen die werkelijk belangstelling hebben voor de Ford voertuigen, voor de bewaring van het nationaal patrimonium dat door die oude voertuigen wordt gevormd, voor de samenstelling van een documentatie over die voertuigen en hun onderdelen, voor de verspreiding door ieder didactisch of ander middel van al wat vooroorlogse Ford autovoertuigen + type Mustang betreft, behoudens uitzonderingen, alsook iedere activiteit die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met die voertuigen en dit in de ruimste zin van de betekenis.”