Geschiedenis

Het verhaal van Henry FORD

Henry Ford veranderde met zijn praktische en betaalbare auto’s de manier van leven van heel wat mensen. Hij vond de lopende band uit en een aantal technieken voor massaproductie die in de eerste helft van de 20ste eeuw wereldwijd zouden uitgroeien tot dé norm voor industriële toepassingen.

Ford werd geboren in Springwells Township, Wayne County, Michigan, op 30 juli 1863, als oudste van de zes kinderen van William en Mary Ford. Zijn jeugd bracht hij door met karweitjes op de welvarende familieboerderij en rond de hoeve en zijn onderwijs genoot hij op een eenkamerschooltje. Reeds vroeg toonde hij een grote belangstelling voor alles wat te maken had met mechaniek – een belangstelling die zich later zou ontwikkelen tot een talent dat er uiteindelijk zou toe leiden dat hij beschouwd werd als een van de grootste industriëlen ter wereld.

Leerschool
Tegen 1875 – Henry was toen twaalf – bracht hij het grootste deel van zijn vrijetijd door in een machinewerkplaats die hij zelf had uitgerust. Daar bouwde hij op 15-jarige leeftijd zijn eerste stoommachine. In 1879 trok hij thuis weg om als leerling-mechanicien te gaan werken in de nabijgelegen stad Detroit. Van tijd tot tijd keerde Henry terug om een handje toe te steken op de boerderij.

Hij bleef drie jaar lang leerjongen om vervolgens naar Dearborn terug te keren. In de daaropvolgende jaren verdeelde Henry zijn tijd tussen het bedienen en herstellen van stoommachines, gelegenheidswerk in een fabriek in Detroit en de revisie van het landbouwalarm van zijn vader. Hij huwde in 1888 met Clara Bryant en baatte vervolgens een zagerij uit om in het onderhoud van zijn nieuwe gezin te voorzien.

In 1891 werd Ford mechanicien bij de Edison Illuminating Company in Detroit. Zijn bevordering tot hoofdmechanicien in 1893 bezorgde hem voldoende tijd en geld om aandacht te besteden aan zijn persoonlijke experimenten met verbrandingsmotoren.

De Quadricycle
Die experimenten bereikten een hoogtepunt in 1896, toen hij zijn eigen gemotoriseerde voertuig – de Quadricycle – voltooide. De eerste Ford-motor sputterde zich de geschiedenis in op een houten tafel in de keuken van Fords woning aan de Bagley Avenue 58. Voortbouwend op die poging, ontwierp hij een motor die op een kader gemonteerd werd en voorzien van vier fietswielen. Het werd de allereerste Ford-auto.

Henry Ford gaat solo
In 1899 nam Henry zijn ontslag bij Edison en zette hij de Detroit Automobile Company op. Een jaar later ging de onderneming echter over de kop. Intussen had hij wel verschillende racewagens ontworpen en gebouwd.

Ford Motor Company
De Ford Motor Company werd opgericht in 1903. Henry Ford had 25,5 percent van de aandelen in handen en fungeerde als vice-president en hoofdmecanicien. In de Ford-fabriek aan de Mack Avenue in Detroit werden toen maar enkele wagens per dag gebouwd. Groepen van twee of drie mannen werkten aan elke auto en maakten daarbij gebruik van onderdelen die bij andere bedrijven op maat besteld werden. De eerste auto die de maatschappij bouwde, werd verkocht op 23 juli 1903. In 1906 werd Henry president en meerderheidsaandeelhouder.

Met de introductie van de Model-T in 1908 maakte Henry Ford zijn droom waar om een auto te produceren die redelijk geprijsd, betrouwbaar en efficiënt was. Het voertuig luidde een nieuw tijdperk in het personenvervoer in: het viel gemakkelijk te bedienen, te onderhouden en in de hand te houden op ruw terrein. Het kende dan ook onmiddellijk succes.

Nieuwe generatie
In 1919 namen Henry en zijn zoon Edsel de belangen van alle minderheidsaandeelhouders over voor $ 105.568.858 en werden zo de enige eigenaars van de onderneming. Edsel volgde datzelfde jaar zijn vader op als president, een functie die hij zou blijven bekleden tot aan zijn dood in 1943. Daarna nam Henry Ford opnieuw de teugels van de maatschappij in handen.

De roem
In september 1945 nam Henry Ford voor de tweede keer ontslag als voorzitter van de Ford Motor Company. Hij werd opgevolgd door zijn kleinzoon Henry Ford II. In mei 1946 werd Henry gehuldigd op de American Automotive Golden Jubilee voor zijn aanzienlijke bijdrage tot de auto-industrie en later dat jaar kreeg hij, toen het American Petroleum Institute zijn allereerste jaarlijkse awards uitreikte, de Gouden Medaille voor zijn uitmuntende bijdrage tot het welzijn van het mensdom.

Het einde van een tijdperk
Henry Ford stierf thuis op zijn landgoed Fairlane in Dearborn. Hij stierf op 7 april 1947 om 11.40 u ‘s avonds. Op het tijdstip van zijn overlijden vond, door recente overstromingen van de Rouge River, een plaatselijke stroomstoring plaats. Her en der werden petroleumlampen en kaarsen geplaatst en dat schiep allicht een sfeer die vergelijkbaar was met die bij zijn geboorte in dezelfde county, 83 jaar eerder.